Ogrevanje na biomaso

ogrevanje

Biomasa je odmrl organski material, predvsem rastlinskega izvora, ki ga lahko uporabljamo za pridobivanje energije. Najbolj razširjen vir je les, pa tudi slama, hitro rastoče kulturne rastline (npr. sladkorni trs in oljna repica), organski odpadki (živinorejski odpadki, komunalni odpadki, kanalizacijska voda). Iz biomase lahko s kurjenjem pridobivamo toploto, ki jo nato lahko pretvorimo v mehansko in električno energijo. Z različnimi tehnološkimi procesi jo lahko pretvorimo v tekoče in plinaste ogljikovodike, ki so uporabni kot biogorivo (t.i. bioplin in biodizel).

V nadaljevanju si lahko preberete:

  1. Naša ponudba s področja biomase
  2. Uporaba lesne biomase
  3. Pretvorba lesne biomase v energijo
  4. Prednosti biomase

Naša ponudba s področja biomase

toplotnecpalke-postopek

Uporaba lesne biomase

Lesna biomasa je predvsem naravni les brez dodatkov (barvil, zaščite):

 • les iz gozdov (hlodi, vejevje, grmovje, …),
 • les iz kmetijskih in urbanih površin (grmišče, parki, …),
 • lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa (žaganje, krajniki, prah,…),
 • odslužen les (embalaža, pohištvo,…).

biomasaSlovenija je izrazito gozdnata in uporaba lesa kot surovine je vse večja. Lesno gorivo so lahko polena, cepanice, okroglice, sekanci, peleti, briketi ali lesni ostanki. Vendar naj bi pri uporabi lesa za kurjavo upoštevali naslednja pravila:

 • Za ogrevanje izberemo les listavcev, ki ima večjo gostoto in zato višjo kurilno vrednost na m3 (les izgoreva počasneje, več je žerjavice). Za kuho in peko pa izberemo les iglavcev, ki ima večjo kurilno vrednost na kg (izgoreva hitreje in intenzivneje).
 • Les za kurjavo je najbolje posekati, ko je vsebnost vode v lesu najnižja (v poznem jesenskem ali zimskem času).
 • Z razžaganjem in cepljenjem pospešimo sušenje lesa. Pripravljen les naj se suši v pokritih in zračnih skladovnicah vsaj šest mesecev.

Lesno biomaso uporabljamo neposredno za kurjenje, kjer nastaja toplotna energija, ki jo nato uporabimo za ogrevanje in tudi za proizvodnjo električne energije.

Trenutna raba lesne biomase v Sloveniji:

 • pri individualnih uporabnikih (v gospodinjstvih),
 • v daljinskih sistemih ogrevanja krajev in mikro sistemih,
 • v sistemih za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike,
 • v industriji za proizvodnjo procesne toplote,
 • javnih zgradbah.

Pretvorba lesne biomase v energijo – kotli in peči na biomaso

V fotosintezi se s pomočjo klorofila in pod vplivom sončne svetlobe iz vode, ogljikovega dioksida in zraka tvori ogljikov hidrat (sladkor), obenem pa se sprošča kisik. Sončna energija se tako spremeni v kemijsko energijo, ki je vezana v organskih ogljikovih spojinah v rastlinah. Fotosintezi nasproten proces je razkrajanje biomase (trohnenje ali gorenje), kjer se ob porabi kisika in oddajanju CO₂ sprošča toplota. Oba procesa sta povezana in v okolju potekata neprestano. Celoten ciklus traja toliko časa, kolikor ga rastlina porabi, da zraste do velikosti, ki je primerna za uporabo. To je neprimerno manj, kot je bilo potrebno za nastanek fosilnih virov energije.

Industrijska pretvorba energije lesne biomase v toplotno energijo poteka v za to izdelanih posebnih napravah za kurjenje – kotlih. Sodobni kotli na biomaso so za razliko od starih narejeni tako, da v njih poteka pridobivanje toplote veliko bolj učinkovito in okolju prijazno. Poleg tega pa poteka razvoj v avtomatizacijo za nalaganje goriva in reguliranje gorenja. V zadnjem času postajajo vse bolj priljubljeni sistemi za daljinsko ogrevanje krajev, ko ena toplarna proizvajajo toploto za ogrevanje vseh objektov v določenem kraju. Toplo vodo pošiljajo po ceveh iz toplarne do vsakega posameznega objekta, nazaj pa se vrača ohlajena voda.

Prednosti biomase

Prednosti izkoriščanja lesne biomase so raznovrstne:

 • je obnovljiv vir energije,
 • prispeva k nujnemu čiščenju gozdov,
 • zmanjšuje onesnaževanje (manjša raba fosilnih goriv),
 • denar za nakup goriva ostaja v domovini,
 • zagotavlja razvoj podeželja,
 • odpira nova delovna mesta.

dolgoročno eko inovativno kakovostno obnovljivo varčno varno